Centrum Cięcia i Montażu Rur Nawojowych

Piły do aluminium / stanowiska do cięcia:
Centrum Cięcia i Montażu Rur Nawojowych / PAT Piła dwugłowicowa do rolet zewnętrznychPA ø600 – Piła do rolet zewnętrznych / PA ø300 / PA ø350 Moskitiery / Piła dwugłowicowa do bram rolowanych / Stanowisko do cięcia / Przymiar

Piła automatyczna z magazynem

Centrum pozwala na półautomatyczne cięcie stalowych rur nawojowych i podawanie ich do stanowiska montażowego. Centrum cięcia jest przeznaczone do nawojowych rur stalowych o długości od 2 do 6 metrów oraz średnicy od 40 do 100 mm. Urządzenie wyposażone jest w magazyn na maksymalnie 16 sztuk rur z podajnikiem rolkowym, piłę taśmową, podajnik taśmowy odbiorczy i stanowisko montażowe. Centrum posiada także rynnę zsypową na materiały cięte, spychacz ciętych profili do rynny zsypowej oraz pojemnik na odpady poniżej 0,4m.

Urządzenie sterowane jest za pomocą panelu dotykowego, na które przesyłany jest plik zleceń produkcyjnych.

Widok na magazyn podawczy rur, piłę taśmową, stanowisko operatora oraz stanowisko montażu silnika w rurze nawojowej

Urządzenie wyświetla operatorowi jakie rury będzie ciąć w danym zleceniu oraz ich kolejność – stanowi to podstawę dla operatora do odpowiedniego załadunku urządzenia. Maszyna może pracować w trybie ręcznym (służącym głównie do wykonywania cięć spoza zlecenia oraz testowania maszyny) oraz automatycznym.

Praca w trybie automatycznym

W trybie automatycznym operator wybiera sposób załadunku rury – może zapełnić cały magazyn (cykliczny tryb załadunku) lub podawać pojedyncze rury (tryb ciągły załadunku).

Po dotarciu rury na koniec magazynu, następuje jej zrzucenie na podajnik, który precyzyjnie podaje ją na stanowisko cięcia. W przypadku pierwszego cięcia danej rury, maszyna może wykonać cięcie wyrównawcze i dopiero po tym kroku przejść do cięcia zleconego odcinka. W trakcie pracy piły, rury przytrzymywane są dociskami pneumatycznymi.

Piła taśmowa zamknięta w klatce – takie rozwiązanie gwarantuje bezpieczną pracę operatora
Magazyn podaje rury do piły taśmowej

Po zakończeniu cięcia, maszyna wyrzuca odpad do zbiornika na odpady, zlecony odcinek rury przesuwa za pomocą taśmociągu i zrzuca do magazynu odbiorczego, skąd pobierany jest na stanowisko montażu silnika, natomiast odcinek rury do ponownego wykorzystania jest przesuwany na koniec stanowiska skąd może ponownie trafić do magazynu rur.

Stanowisko montażu silnika w rurze nawojowej

Podajnik taśmowy transportujący ucięty odcinek i stanowisko montażu silnika

Urządzenie wyposażone jest w kolumnę świetlno-dźwiękową, która sygnalizuje pracę urządzenia jak również alarmy. Dodatkowo magazyn rur, posiada kurtynę bezpieczeństwa, która zatrzymuje pracę urządzenia po przerwaniu wiązki przez człowieka. Na podobnej zasadzie – w trakcie pracy maszyny, obudowa piły musi być zamknięta – maszyna nie będzie pracować z otwartą obudową klatki piły.

Kolumna sygnalizacyjna ostrzega użytkowników o uruchomieniu pracy piły i ewentualnych alarmach