Dziurkownica profili

Dziurkownica to urządzenie do wybijania otworów montażowych w listwie plisy. Powstałe otwory
służą do mocowania uchwytów. Dziurkownica jest urządzeniem pneumatycznym – operator ustawia
listwę w odpowiednim miejscu, następnie naciska pedał startu, który uruchamia siłownik
pneumatyczny odpowiadający za wysunięcie szpilek i wybicie 3 (lub 2, w zależności od wybranej wersji)
otworów. Urządzenie jest przystosowywane do profili stosowanych przez klientów po uprzednim ich
dostarczeniu do nas. Konstrukcja dziurkownika urządzenia gwarantuje wybicie otworów w profilu
zawsze pośrodku niezależnie od jego długości. Wymienne matryce pozwalają na korzystanie z
dziurkownicy nawet jeśli producent korzysta z różnego rodzaju profili do produkcji plis. Matryce
dopasowujemy pod systemy stosowane przez klienta.